ברוב פאר והדר נחגג טקס חלוקת תעודות ופרסים לתלמידי ת”ת ‘כתב סופר’ ערלוי

ילדי התלמוד תורה, נבחנו על מאות דפי גמרא ואלפי פרקי משניות במסגרת מבצע ‘אמרי סופר’ >> אורח הכבוד במעמד – המרא דאתרא הרה”צ הגאון רבי חיים ווייס שליט”א

כתב קהילות הקודש

זכתה עירנו, עיר התורה והחסידות ביתר ללבוש חג עם הופיע כבוד מרא דאתרא הרה”צ ר’ חיים ווייס שליט”א כאורח הכבוד של תלמוד תורה ‘כתב סופר’ ערלוי אשר נהנתה להיות פרי הביכורים לביקורו בעיר.

ביום רביעי אור לי”ט טבת יומא דהילולא קדישא דמרן ה’כתב סופר’ זי”ע התקיים האירוע המרנין ונחגג ברוב פאר והדר מעמד ה’חלוקת פרסים ותעודות’ לצורבים הצעירים שעמלו שיננו ונבחנו על כל סדר מועד ומאות דפי גמרא גפ”ת ושקו”ט במהלך זמן הקיץ, בסדרים ובישיבת המתמידים בשעות שלאחר סיום הלימודים ובמסגרת שיעורי ערב במכינה לישיב”ק.

המעמד החל בראשות הגה”צ רב דקהילתנו שליט”א אשר פתח את המעמד בתפילת מנחה, כאשר ברוב התרגשותו הורה שלא יאמרו תחנון עקב ה’יומא טבא לרבנן’ והשמחה הגדולה השוררת במרום ממעמד נשגב זה. לאחמ”כ נשא מדברותיו בגודל מעלת השינון והחזרה, מתוך התמדה בציינו גודל שבחו של בעל ההילולא זקנו ה’כתב סופר’ זי”ע, אשר ידוע היה באהבת התורה אשר בו, ובהתמדת התורה משאת נפשו.

את המעמד הנחה בטוב טעם ודעת משגיח הת”ת הרה”ח ר’ אשר הכהן רוזנפלד שליט”א אשר דיבר בגודל מעלת הילדים היקרים צעירי הצאן, שהשקיעו מזמנם ומרצונם יותר מיכולתם וב”ה זכו לברך על המוגמר בעת במעמד אדיר זה.

לאחמ”כ שיבח את הנהלת הת”ת ואת העומד בראשה הרה”ח ר’ אהרן יהודה אבלס שליט”א שאינם חוסכים כל מאמץ וטרחה ומשקיעים דמים מרובים להעלות את הצאן קדשים במעלות התורה והיראה. כמו כן נתן שבח והודאה למלמדים ולמג”ש המסורים שבעזרתם ובזכותם זוכים אנו להגיע למעמד זה. מקהלת הת”ת פיארה את המעמד בשירה ובזמרה, לצד תזמורת מיוחדת ובניגונים מרטיטים שהולחנו במיוחד למעמד זה.

גולת הכותרת של המעמד באה לידי ביטוי עת הופיע ברוב פארו והדרו בעניוות מיוחדת האופיינית לו, מרא דאתרא הרה”צ הגאון רבי חיים ווייס שליט”א הילדים קידמו את פניו בשירה אדירה ובריקודים מתוך דרך ארץ שקדמה לתורה.

הס הושלך באולם בשעה שנשא המרא דאתרא מדברותיו בגודל מעלת אהבת וחשקת התורה בהוסיפו כי הוא מתרגש ממש לראות מאות ילדים אשר זכו להיבחן על הגמרא והמשניות. וב”ה הגיע למעמד שכזה עם היקף עצום של שעות לימוד וידיעות מקיפות בלימוד המשניות והגמרא.

בתוך דבריו הזכיר את מאמר חז”ל ‘אל תגעו במשיחי’ אלו תשב”ר. וביאר ה’שפע חיים’ זצוק”ל שכל ילד וילד יכול להיות המשיח, וזה כוונת חז”ל בכתוב ‘אל תגעו במשיחי’. וסיים את דבריו בהתרגשות שהוא סמוך ובטוח כי בעזרת השי”ת יצאו מכאן ת”ח גדולים ומורי הוראה.

עם סיום המעמד חולקו לילדים תעודות הצטיינות מהודרות ומפוארות וספרים יקרי ערך, כאות הוקרה והערכה על פועלם הרב להגדיל תורה ולהאדירה.

המעמד הסתיים בשירה וריקודים של כל ילדי הת”ת כשהילדים מרקדים מתוך התלהבות כשניכר מפניהם גודל אהבת התורה ויראת שמים כיאה וכראוי לתלמידי ה’כתב סופר’ המתחנכים לכך מתוך השקעה יתירה.

 

תגובות

mood_bad
  • אין דירוגים עדיין.
  • chat
    הוספת תגובה

    שלח הודעה לבעל העסק